Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Forms

Formularze

  1. Umowa wydawnicza (Publishing agreement)
  2. Licence to publish
  3. Oświadczenie autora publikacji dotyczące afiliacji (w przypadku braku lub więcej niż jednej afiliacji w publikacji).
  4. Formularz zmiany kolejności autorstwa
  5. Authorship reorder form

 

Informacja w zakresie ochrony danych dla autorów

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710 (dalej: UM) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej realizacji umowy wydawniczej. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze autorów są redakcje czasopism i Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, zwany dalej Wydawnictwem.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), czyli w związku z faktem zawarcia umowy, w szczególności w celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, czyli do prawidłowej realizacji umowy wydawniczej. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@umlub.pl.

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31