Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Diagnostic tests in women attempting pregnancy

Badania diagnostyczne wykonywane u kobiet starających się o potomstwo

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 5-8

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0032

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Wioleta Hynder1, Małgorzata Piskorz-Szymendera2, Aleksandra Zielińska3,
Katarzyna Plagens-Rotman2, Agnieszka Dymek-Skoczyńska3, Agnieszka Ulatowska4

Gynaecology and Obstetrics Clinical Hospital, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland/ Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Institute of Midwifery, Department of Mother and Child Healthcare, Faculty of Health Sciences, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland/Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Department of Preventive Healthcare, Faculty of Health Sciences, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland/Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4 Department of Nursing Practice, Faculty of Health Sciences, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan Poland/Zakład Praktyki Pielęgniarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Diagnostykę niepłodności rozpoczyna się najczęściej po roku oczekiwania na ciążę bez efektu. Choć zwykle to kobieta pierwsza zgłasza się do lekarza, badania diagnostyczne powinny być prowadzone równocześnie u kobiety i mężczyzny. 
Cel pracy. Celem pracy była ocena badań diagnostycznych wykonanych u kobiet starających się o potomstwo.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2014 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na oddziałach ginekologicznych. Badaniami objęto 104 pacjentki w trakcie diagnostyki i leczenia niepłodności. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym od 31 do 35 lat (44%), najmniej liczną poniżej 25 roku życia (1%). Najczęstszym proponowanym badaniem był szczegółowy wywiad położniczy w połączeniu z badaniem ogólnym (64%), ginekologicznym (36%) oraz USG przezpochwowym (30%). U 96% ankietowanych przeprowadzono wywiad lekarski, badanie ogólne i ginekologiczne. Metody diagnostyczne jak profil hormonalny, ocena owulacji, badania laboratoryjne były przeprowadzone u 70% badanych. W badaniu uwzględniono również pytanie dotyczące metod diagnostycznych zastosowanych u partnerów osób ankietowanych. U 35% mężczyzn wykonano jedno badanie diagnostyczne, u 34% dwa badania i u ponad 10% – 4 badania.
Wnioski. 1. Na diagnostykę niepłodności najczęściej decydują się pary w przedziale wiekowym od 26 do 30 roku życia nie posiadające potomstwa. 2. Wywiad lekarski, badanie ogólne, ginekologiczne, ultrasonograficzne oraz profil hormonalny, są najczęściej wykonywanymi badaniami diagnostycznymi u kobiet starających się o potomstwo. 
 
Słowa kluczowe: niepłodność, diagnostyka, badanie ginekologiczne, profil hormonalny

Abstract

Introduction. Diagnosis of infertility usually begins after a year of waiting for pregnancy without any effect. Although it is usually woman who first reports to the doctor, the diagnostic tests should be conducted simultaneously with a woman and a man.
Aim. The aim of the study was to evaluate the diagnostic tests performed in women seeking an offspring.
Material and methods. The survey was conducted from February to April 2014 in the gynaecological wards of the Gynaecology and Obstetrics Clinical Hospital of the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan. The study included 104 patients during diagnosis and treatment of infertility. The research tool was the author’s questionnaire.
Results. The largest group comprised of women aged from 31 to 35 years (44%), the least numerous group – of women under 25 years of age (1%). The most commonly proposed trial was a detailed obstetric interview together with the general one (64%), then gynaecological examination (36%) and transvaginal ultrasound (30%). In 96% of the respondents diagnostic tests included conducted medical history, as well as physical gynaecological and ultrasound examination. Diagnostic methods, like hormonal profile, assessment of ovulation, laboratory tests were performed in 70% of patients. The survey also included questions concerning the diagnostic methods used in the partners of the respondents. In 35% of men one diagnostic test was performed, in 34% two tests and in more than 10% – 4 tests.
Conclusion. Those who decide for the diagnosis of infertility are usually couples aged from 26 to 30 who do not an have offspring. Medical history, physical examination, gynaecological ultrasound and hormonal profile are the most commonly performed diagnostic tests for women applying for posterity.
 
Key words: infertility, diagnostics, gynaecological examination, hormonal profile

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31