Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zawód pielęgniarka – jakie możliwości mają młodzi absolwenci kierunku pielęgniarstwo we współczesnej Polsce

Nurse profession - what are the opportunities for the young nursing graduates in modern Poland

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 31-35

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0034

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

 


Zuzanna Radosz, Małgorzata Paplaczyk

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie

Wprowadzenie. Młodzi absolwenci kierunku pielęgniarstwo mają szereg możliwości. Głównie ze względu na braki kadrowe w sektorze ochrony zdrowia.
Cel pracy. Celem pracy była analiza piśmiennictwa dotycząca ścieżek kariery zawodowej pielęgniarek, migracji personelu pielęgniarskiego, ich motywacji oraz analiza rynku kadry pielęgniarskiej.
Omówienie. W pracy poruszono także kwestie związane z wizerunkiem pielęgniarki w Polsce. Polskie pielęgniarstwo boryka się obecnie z wieloma problemami a jednym z nich jest właśnie migracja polskich pielęgniarek. Kolejnym są możliwości rozwoju pielęgniarek. Młodzi absolwenci kierunku pielęgniarstwa zdają sobie sprawę z tego, że świat stoi przed nimi otworem. Oczekują więc zachęty ze strony polskiego pracodawcy. Pracodawcy powinni umożliwiać swoim pracownikom darmowe kursy i szkolenia. Realia bywają jednak różne.
Podsumowanie. W pracy zwrócono uwagę z jakimi dylematami i problemami borykają się młodzi absolwenci kierunku pielęgniarstwo oraz jakie możliwości dają im nie tylko pracodawcy, ale cały system opieki zdrowotnej.
 
Słowa kluczowe: absolwent, pielęgniarstwo, rozwój, możliwości, Polska

Abstract

Introduction. Young graduates of nursing have a number of opportunities. This is mainly due to the staff shortages in the health sector. 
Aim. The aim of the thesis was the review of the literature related to the career paths of nurses, the migration of nursing staff, their motivation and the nursing staff field analysis.
Conclusions. The article also deals with issues related to the image of a nurse in Poland. Polish nursing is currently grappling with many problems, and one of them is the migration of Polish nurses. Another one is a possibility of the development of nurses. Young nursing graduates are aware of the fact that the world is their oyster. They are awaiting the encouragement from the Polish employer. In addition, development opportunities should also be provided by employers, allowing their employees free courses and training. However, the reality is different.
Summary. The thesis includes dilemmas and problems with which young graduates of nursing deal with, and raises the question what opportunities are provided for them not only by the employer but also by the whole health system.
 
Key words: graduate, nursing, development, opportunities, Poland

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31