Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wybrane problemy chorób jamy ustnej w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej

Selected issues of oral diseases in the work of a district nurse and primary care nurse

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 36-39

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0036

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Małgorzata Migut1,2, Bogumił Lewandowski1,2

Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,Kliniczny Szpital Wojewódzki im F. Chopina w Rzeszowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Stan zdrowia jamy ustnej i jej wpływ na ogólne zdrowie organizmu jest powszechnie znany i nie budzi wątpliwości.
Cel. W pracy przedstawiono wybrane problemy chorób jamy ustnej i zagadnienia stomatologiczne, które jak się wydaje autorom mogą być przydatne może nawet niezbędne w pracy pielęgniarki środowiskowej. 
Materiał i metodyka. Dokonano przeglądu piśmiennictwa polskiego podejmującego szeroko pojętą problematykę chorób jamy ustnej. Wyszukiwanie elektroniczne obejmowało bazy literaturowe, takie jak Pub Med, Google Scholar PL, Termedia, Viamedica, Polska Bibliografia Lekarska (PBL). W wyszukiwaniu elektronicznym zastosowano następujące terminy: edukacja prozdrowotna # próchnica # pielęgniarka # środowisko # choroby przyzębia # zakażenia ogniskowe. Analizowano artykuły w języku polskim z lat 1998-2016.
Wyniki. Zagadnienia stomatologiczne powinny być znane nie tylko zespołom stomatologicznym, ale ogółowi personelu medycznego: pielęgniarkom, położnym, lekarzom rodzinnym, pediatrom, ratownikom medycznym. Omówiono nie tylko najczęściej występującą chorobę próchnicową, ale także związane z tym zagadnienia profilaktyki chorób jamy ustnej. 
 
Słowa kluczowe: edukacja prozdrowotna, próchnica, pielęgniarka, środowisko choroby przyzębia, zakażenia ogniskowe

Abstract

Introduction. Oral health condition and its influence on general health is widely known and does not raise any doubts. 
Aim. The study presents some selected problems of oral diseases and dental issues, which, according to the authors, can be useful or even necessary in the work of an environmental nurse. 
Material and methods. A Polish literature review was made concerning broad subject of oral diseases. Online research included the following databases: PubMed, Google Scholar PL, Termedia, Viamedica, Polish Medical Bibliography. The searched terms included: “health education”, “dental caries”, “nurse”, “environment”, “periodontal diseases”, “focal infection”. The analysis was based on the Polish articles from the years 1998-2016. 
Results. Issues concerning dentistry should be known not only to dental teams but also to all members of medical staff: nurses, midwives, general practitioners, pediatricians, and emergency medical workers. In the study there discussed the most frequent - carious disease and related issues concerning oral disease prevention.
 
Key words: health education, caries, district nurse, periodontal diseases, focal infections

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31