Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Znaczenie badania fizykalnego w pielęgniarstwie neurologicznym

The importance of physical examination in neurological nursing

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 46-51

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0037

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Marlena Padykuła, Ewa Czaja, Urszula Pieczyrak-Brhel, Maria Kózka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Streszczenie

Wprowadzenie. Istotnym elementem specjalistycznej opieki pielęgniarskiej jest badanie fizykalne. W pielęgniarstwie neurologicznym ma na celu zidentyfikowanie objawów będących skutkiem uszkodzenia układu nerwowego. W literaturze brak jest doniesień na temat wykorzystywania badania fizykalnego w pracy pielęgniarki neurologicznej.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia wykorzystania badania fizykalnego w pracy pielęgniarki neurologicznej.
Podsumowanie. Przeprowadzenie badania fizykalnego przez pielęgniarki na oddziałach neurologicznych wymaga specjalistycznej wiedzy, pozwala postawić właściwe diagnozy pielęgniarskie, określić cele i zaplanować interwencje pielęgniarskie. Przyczynia się do polepszenia współpracy w zespole terapeutycznym oraz jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej.
 
Słowa kluczowe: badanie fizykalne, pielęgniarka, pacjent, neurologia

Abstract

Introduction. An essential part of specialized nursing care is a physical examination. In neurological nursing, its aim is to identify the symptoms that result from damage to the nervous system. There is no literature on the use of physical examination in neurological nursing.
Aim. The aim of this work is to present the significance of the use of physical examination in the work of a neurological nurse.
Summary. Performing physical examination by nurses in neurological departments requires specialized knowledge, as it allows you to make proper nursing diagnoses, define goals and plan nursing interventions. It contributes to the improvement of the therapeutic team cooperation and to the quality of nursing care provided.
 
Key words: physical examination, nurse, patient, neurology

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31