Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

System kształcenia pielęgniarskiego i aktywność organizacji pielęgniarskich w Niemczech – doświadczenia z V Europejskiego Spotkania Studentów Pielęgniarstwa w Magdeburgu

System of nursing education and activity of nursing organisations in Germany – experience from 5th European Meeting of Nursing Students in Magdeburg

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 56-60

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0039

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jadwiga Bąk1, Monika Bieniak2, Agnieszka Chrzan-Rodak3, Barbara Kuszplak4,
Kamil Kuszplak4, Agata Łukasiewicz4, Daria Makuch4, Paulina Mazurek4
Paulina Mazur4, Magdalena Zych4, Beata Borończyk5, Beata Dobrowolska2

 
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5 Pflegeschulzentrum, Goslar, Niemcy

Streszczenie

Wstęp. W dniach 20-26 października 2017 roku studenci kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mieli okazję uczestniczyć w V Europejskim Spotkaniu i Konferencji Studentów Pielęgniarstwa w Magdeburgu.
Cel. Celem tego opracowania jest analiza systemu kształcenia pielęgniarek w Niemczech oraz przedstawienie działalności Niemieckiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (DBfK).
Podsumowanie. Istnieje kilka dróg edukacji pielęgniarek w Niemczech, edukacja na poziomie wyższym licencjackim stanowi jedną z opcji. Pielęgniarki zrzeszone w Niemieckim Towarzystwie Pielęgniarskim (DBfK) dążą do zwiększenia zainteresowania pielęgniarek wykształceniem wyższym, jak również podejmują starania stworzenia samorządu pielęgniarskiego. 
 
Słowa kluczowe: kształcenie pielęgniarek, pielęgniarstwo niemieckie, organizacje pielęgniarskie

Abstract

Introduction. On 20-26 October 2017, nursing students representing the Medical University of Lublin had a chance to take part in the fifth European Meeting and Conference of Nursing Students in Magdeburg.
Aim. This manuscript is aimed at analyzing the nurses' education system in Germany and presenting the activities of the German Nurses Association (DBfK).
Summary. There are several paths of education for nurses in Germany, academic education is one of the options. Nurses associated in the German Nursing Association (DBfK) strive to increase the interest of nurses in tertiary education, as well as make efforts to create a nursing self-government.
 
Key words: nursing education, German nursing, nursing organizations

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31