Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No. 1(62)/2018

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers
 

1. Introducing eHealth solutions in Slovenia to gain time for health education: a case of electronic patient appointment scheduling - 5

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia w Słowenii w celu uzyskania czasu na edukację zdrowotną: elektroniczny system rezerwacji wizyt

Sebastijan Forstnerič, Nino Fijačko, Majda Pajnkihar, Gregor Štiglic


2. The health locus of control and health behaviours declared by students of health sciences - 10

Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu

Alina Deluga, Paulina Bogdańska, Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Szczekala


3. Nurses’ knowledge of the medication management at intensive care units - 18

Wiedza pielęgniarek dotycząca zarządzania lekami na oddziałach intensywnej terapii

Jana Heczková, Alan Bulava


4. Assesment of nurses knowledge about non – Hodgkin’s lymphomas - 24

Ocena stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat chłoniaków nieziarniczych

Magdalena Kurek, Tomasz Tatara

 

II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

5. Udzielanie pomocy pacjentom odmiennym kulturowo na tle współczesnych migracji ludności w Europie - 30

Providing help to multicultural patients in the context of contemporary population migrations in Europe

Jerzy Kiszka, Dorota Ozga, Arkadiusz Mach, Romuald Krajewski


6. Neutropenia dorosłych jako istotny problem diagnostyczny - 37

Neutropenia in adults – significant diagnostic issue

Paulina Stefaniuk, Agnieszka Szymczyk, Monika Podhorecka


7. Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017 - 44

Nurses’ and nursing image in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from 2010-2017

Michał Machul, Agnieszka Chrzan-Rodak, Monika Bieniak, Jadwiga Bąk, Justyna Chałdaś-Majdańska, Beata Dobrowolska

 

III. OMÓWIENIA/RECENZJE

Reviews and Reports

 

8. Multicultural Care in European Intensive Care Units (MICE-ICU) – international project for ICU nurses - 50

Wielokulturowa Opieka w Oddziałach Intensywnej Terapii w Europie - międzynarodowy projekt dla pielęgniarek OIT

Dorota Ozga, Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowka, Anna Zdun

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31