Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No. 2(63)/2018

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. The impact of migration on polish nurses – pilot study – 5
Wpływ migracji na polskie pielęgniarki – badania wstępne
Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Kinga Cholewa, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska


2. Quality of life assessment in post-stroke patients  – 12
Ocena jakości życia pacjentów po przebytym udarze mózgu
Anna Pacian, Teresa B. Kulik, Joanna Bednarz, Monika Kaczoruk, Ewa Kawiak-Jawor

 

II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

3. Moving and handling in the community: The real cost of an informal carer – 23
Społeczna kwestia opieki związanej z przenoszeniem i przemieszczaniem pacjentów: rzeczywiste koszty ponoszone przez opiekunów nieformalnych
Jamie Wyton


4. Characteristics of menstrual disorders  – 27
Charakterystyka zaburzeń miesiączkowania
Hanna Ruszkowska, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Grzegorz Bakalczuk, Anna Taracha, Artur Wdowiak


5. Review of research on organizational culture in health care system – 32
Przegląd badań nad kulturą organizacyjną w systemie opieki zdrowotnej
Marta Szara, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jadwiga Klukow, Marzena Lamont


6. Problemy emocjonalne adolescentów w trakcie leczenia skoliozy za pomocą wyciągu czaszkowo-udowego – 45
Emotional problems of adolescents during the treatment of scoliosis with halo - femoral traction
Alicja Diak, Agnieszka Gniadek


7. Zarys problemów w kompleksowej opiece nad pacjentem w POZ po planowanych zmianach w ochronie zdrowia – 50
Problems in comprehensive care of patients in primary care after changes in health care
Renata Rabiasz, Beata Dobrowolska


8. Suplementacja witamin i składników mineralnych podczas laktacji  – 54
Supplementation of vitamins and minerals during lactation
Magdalena Makowska-Donajska, Lidia Hirnle


9. Znaczenie muzykoterapii w położnictwie i neonatologii – 58

Significance of music therapy in obstetrics and neonatology

Lidia Hirnle, Monika Wróbel, Anna Parkita

 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case studies

 

10. Patient’s health problems after injury-related damage of cervical spine – 63

Problemy zdrowotne pacjenta po urazowym uszkodzeniu kręgosłupa na wysokości kręgów szyjnych

Jolanta Sułek, Maria Półtorak, Katarzyna Pańtak

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31