Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No. 3(64)/2018

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. The degree of an Internet addiction among school youth - 5
Stopień uzależnienia od Internetu w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych
Barbara Niedorys, Monika Mikos, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska


2. Determinants of health behaviors in individuals of medical and non-medical professions - 13
Determinanty zachowań zdrowotnych osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, Bernadetta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut


3. Knowledge of women receiving healthcare service on the tasks of midwife working in the primary health care - 22
Wiedza kobiet korzystających ze świadczeń zdrowotnych na temat zadań położnej pracującej w podstawowej opiece zdrowotnej
Joanna Piechowska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień, Agnieszka Pieczykolan


4. Physical activity of adolescents in the prevention of lifestyle diseases - 32
Aktywność fizyczna nastolatków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk, Elżbieta Cichosz


5. Expectations of patients to nursing Staff during the hospitalization - 38
Oczekiwania pacjentów wobec postaw personelu pielęgniarskiego podczas przebiegu hospitalizacji na oddziałach szpitalnych
Renata Rabiasz, Dawid Makowicz, Natalia Makowicz


6. Opinions of pediatric nurses about Jehovah’s Witnesses refusal of blood transfusion for their child - 46
Doświadczenia pielęgniarek pediatrycznych w sytuacji odmowy Świadków Jehowy na leczenie krwią swojego dziecka
Klaudia Jakubowska, Barbara Kuczek, Anna Wiśniewska, Anna Pilewska – Kozak, Beata Dobrowolska

 

II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

7. Quality assurance in moving and handling education: myth or legend - 54
Gwarancja jakości w edukacji dotyczącej podnoszenia i przemieszczania pacjentów: mit czy legenda
Kevin Hares, Stephen Wanless


8. Postawy i edukacja wakcynologiczna rodziców - 58
Vaccine attitudes and education of parents
Katarzyna Dońka, Marlena Suwała, Danuta Zarzycka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Violetta Paździor


9. Opieka nad kobietą w połogu w świetle polskich i światowych zaleceń - 65
Women’s postnatal care based on the Polish and international recommendations
Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Beata Pięta, Justyna Kamińska, Halina Nowakowska


10. Fitoterapia w infekcjach ginekologicznych jako naturalne wsparcie w procesie leczenia - 69
Phyotherapy in gynecological infections as natural support in the treatment process
Joanna Grzesik-Gąsior, Agnieszka Bień, Agnieszka Pieczykolan

 

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31