Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No. 4(65)/2018

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. English language proficiency and academic performance of Nursing Students speaking English as a second language - 5
Poziom znajomości języka angielskiego a wyniki w nauce studentów pielęgniarstwa posługujących się angielskim jako drugim językiem
Manal F. Alharbi, Sahar M. Yakout


2. Stress coping styles and occupational burnout syndrome of nurses employed in intensive care units - 12
Style radzenie sobie ze stresem a objawy wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek Oddziału Intensywnej Terapii 
Agnieszka Kotarba, Ewa Borowiak


3. Quality of life after cataract surgery - subjective assessment of patients - 18
Jakość życia po przebytej operacji zaćmy - subiektywna ocena pacjentów 
Anna Partyka-Mizeracka, Diana Słota


4. Stress level and health locus of control in parents of hospitalized newborns - preliminary report  - 26
Poziom stresu i umiejscowienie kontroli zdrowia u rodziców hospitalizowanych noworodków – doniesienie wstępne
Anna B. Pilewska-Kozak, Beata B. Dobrowolska, Anna Majewska, Grażyna Stadnicka, Agnieszka K. Pawłowska-Muc, Klaudia Pałucka, Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Joanna Tkaczuk-Włach


5. The professional aspirations of the graduates of bachelor studies in nursing and midwifery - 33
Aspiracje zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
Justyna Krukiewicz, Agnieszka Chrzan-Rodak, Aneta Kościołek, Małgorzata Brodziak, Kinga Augustowska-Kruszyńska
 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers


6. Profilaktyka samotności i osamotnienia jako czynnik determinujący zdrowie seniora - 41
Prevention of loneliness and social isolation as a factor determining the health of a senior
Joanna Girzelska, Magdalena Głowacka, Dorota Wilk-Jeziorska, Agnieszka Malikowska, Jolanta Dziewulska, Anna Jasiówka


7. Rola personelu pielęgniarskiego we wczesnej identyfikacji, profilaktyce i leczeniu sepsy w świetle nowej definicji - 47
The role of nursing stuff in the early identification, prophylaxis and treatment of sepsis in the light of the new definition of sepsis
Nicole Mazur, Bożena Czarkowska-Pączek
 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case study


8. Opieka nad dzieckiem z zespołem Leigh’a w warunkach domowych - opis przypadku - 53
Homecare of a child suffering from Leigh syndrome - a case study
Bożena Krawczyk, Karolina Jurasz, Kornelia Skoczylas, Monika Kadłubowska


9. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem metabolicznym z uwzględnieniem terminologii referencyjnej ICNP® - 57
Nursing care for a patient with metabolic syndrome including ICNP® reference terminology
Paweł Szwarnowski, Paulina Przesławska, Hanna Grabowska

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31