Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No. 1(66)/2019

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Intrapartum transfers from the Birth Centre to the Obstetric Unit in 2017 – analysis of reasons - 5
Analiza przyczyn transferów śródporodowych z Domu Narodzin do Oddziału Porodowego w roku 2017
Aleksandra Łukasiewicz, Barbara Baranowska, Edyta Dzierżak-Postek, Piotr Węgrzyn


2. Selected socio-demographic and work-related determinants of the social competence of professionally active nurses - 12
Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo
Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Marlena Ogórek, Danuta Zarzycka, Barbara Niedorys, Ewelina Dziedzic


3. Satisfaction with life and its determinants in the group of patients with ulcerative colitis - 21
Satysfakcja z życia i jej determinanty w grupie chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Maria Kózka, Wioletta Skowron


4. Comparison of demographic factors and selected maternity care variables in women who chose midwife-led or obstetrician-led antenatal care respectively - 29
Porównanie czynników demograficznych i wybranych zmiennych związanych z opieką okołoporodową u kobiet prowadzących ciążę u położnej lub u lekarza
Aleksandra Łata, Barbara Baranowska, Piotr Węgrzyn


5. Patient satisfaction with the level of being informed about the changes in Slovenian healthcare system - 37
Satysfakcja pacjentów z poziomu otrzymywanych informacji dotyczących zmian w słoweńskim systemie opieki zdrowotnej
Barbara Zupanc Terglav, Špela Selak, Mitja Vrdelja, Boris Miha Kaučič, Branko Gabrovec


6. The influence of shift work on health behaviors and self-reported health status of nurses - 42
Wpływ pracy zmianowej na zachowania zdrowotne i samoocenę zdrowia pielęgniarek

Anna Kędzierska, Ewelina Czerepaniak, Marzanna Stanisławska, Sylwia Wieder-Huszla, Jolanta Wesołowska, Anna Jurczak


II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

7. Folic acid – role in the body, recommendations and clinical significance - 50
Kwas foliowy – rola w organizmie, rekomendacje i znaczenie kliniczne

Aneta Myszczyszyn, Rafał Krajewski, Monika Ostapów, Lidia Hirnle


8. Nursing dress code and perception of a nurse by patients - 60
Pielęgniarski dress code a postrzeganie osoby pielęgniarki przez pacjentów

Piotr Pawłowski, Paulina Mazurek, Magdalena Zych, Katarzyna Zuń, Beata Dobrowolska


III. Recenzje, Omówienia
Review and Reports


9. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska w służbie drugiemu człowiekowi - 68
Wacława Juszkiewicz-Kamieńska in the service of another man
Grażyna Gierczak

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31