Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No. 3(68)/2019

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

1. Polish nursing into the future - challenges and opportunities - 136
Przyszłość polskiego pielęgniarstwa – wyzwania i możliwości
Fiona Timmins


2. Critical thinking as an indispensable component of the Polish nurses’ education process and a necessary condition for the development of nursing - 142
Krytyczne myślenie jako niezbędny składnik procesu edukacji polskich pielęgniarek i konieczny warunek rozwoju pielęgniarstwa
Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita


3. Return of spontaneous circulation and heart rhythm during the first analysis of the heart electrical activity - 147
Nagły powrót krążenia i rytmu serca podczas pierwszej analizy aktywności elektrycznej serca

Sebastian Kowalski, Adrian Moskal, Karolina Żak-Kowalska, Mariusz Goniewicz


4. The attitude of nursing staff towards the death and dying of the patient - 151
Postawy personelu pielęgniarskiego wobec śmierci i umierania pacjenta
Dawid Makowicz, Renata Dziubaszewska, Natalia Makowicz, Patrycja Barna, Monika Piękoś


5. Rationed nursing care – conclusions from focus groups - 162
Racjonowana opieka pielęgniarska – wnioski z grup fokusowych
Eva Janikova, Ilona Plevova, Darja Jarosova


II. Prace pogladowe
Theoretical papers

 

6. Interdisciplinarity of research in nursing: the crossing of health, biomedical and social sciences - 169
Interdyscyplinarność badań naukowych w pielęgniarstwie: przenikanie się nauk o zdrowiu, nauk biomedycznych i społecznych
Nevenka Kregar Velikonja


7. The role of robots in the improving work of nurses - 174
Rola robotów w usprawnieniu pracy pielęgniarek
Łukasz Blechar, Patrycja Zalewska


8. Polish anaesthesiology nursing documentation: a complex, multi-faceted nursing practice in the context of evidence-based professional practice - 183
Polska dokumentacja pielęgniarek anestezjologicznych: kompleksowa, wieloaspektowa praktyka pielęgniarska wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych
Dorota Ozga, Małgorzata Jadczak, Anna Zdun, Krystyna Woźniak, Sabina Krupa, Paweł Witt

 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case studies

 

9. Designing nurse care for a child with extreme cardiac failure in the Intensive Care and Post-Operative Care Unit based on the International Classification of Nursing Practice (ICNP®) - 190
Projektowanie opieki pielęgniarskiej wobec dziecka ze skrajną niewydolnością krążenia na Oddziale Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (ITiOP) na podstawie International Classification for Nursing Practice (ICNP®)
Zuzanna Strząska-Kliś, Natalia Pawlak, Katarzyna Lis, Anna Bobrowska, Gilbert Kolbe, Paulina Pergoł, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek

 

IV. Recenzje, Omówienia
Review and Reports

 

10. EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum – the second transnational project meeting in Warsaw - 197
E-Toolkit EBP: Wdrożenie ogólnodostępnego i innowacyjnego zestawu narzędzi do nauczania praktyki opartej na dowodach naukowych dla europejskich programów nauczania pielęgniarstwa – drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w Warszawie
Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31