Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No. 3(72)/2020

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. The need for updating nurses’ knowledge and skills in the field of recommendations for diabetes care - 141

Zapotrzebowanie pielęgniarek na aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu zaleceń w opiece diabetologicznej

Alicja Szewczyk, Ewa Kobos


2. Adherence to dietary recommendations by children and adolescents during steroid therapy in acute lymphoblastic leukemia - 146

Przestrzeganie zaleceń dietetycznych przez dzieci i młodzież podczas sterydoterapii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

Marta Hadaś, Anna Stefanowicz-Bielska


3. Advanced nurses’ practices related to pharmaceutical care in the Czech Republic - 155

Zaawansowana praktyka pielęgniarska związana z opieką farmaceutyczną w Czechach

Jana Heczková, Tinne Dilles

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

 

4. Selected aspects of child nutrition and the risk of obesity - 163

Wybrane aspekty żywienia dzieci i ich znaczenie w etiologii otyłości

Katarzyna Majewska, Magdalena Kobylińska, Agata Krasińska, Paulina Wais, Andrzej Kędzia


5. Skills teaching in COVID lockdown in the UK: lessons learnt - 171

Nauczanie umiejętności w trakcie izolacji spowodowanej COVID: wnioski

Stephen Wanless, Emma Winterman, Jim Chapman

 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case Sudies


6. Nursing care of a child with type 1 diabetes mellitus - a nursing process using the International Classification of Nursing Practice ICNP® - 174

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 – proces pielęgnowania z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Julita Ronkowska, Anna Stefanowicz-Bielska

 

IV. ZALECENIA EKSPERTÓW

Experts’ guidelines 

 

7. Practical Guidelines for Nursing and Midwifery Diabetes Care 2020. A position of the Polish Federation for Education in Diabetology - 184

Praktyczne zalecenia w pielęgniarskiej I położniczej opiece diabetologicznej – 2020. Stanowisko Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Alicja Szewczyk, Natasza Tobiasz-Kałkun, Anna Stefanowicz-Bielska, Ewa Kobos, Mirosława Młynarczuk, Justyna Kapuściok, Jolanta Michałowska

Kalendarium

Czerwiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30