Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, No. 1(74)/2021

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers


1. „„Validation of nanda international nursing diagnoses at postoperative intensive care unit: quasi-experimental study - 5
Walidacja diagnoz pielęgniarskich NANDA na pooperacyjnym oddziale intensywnej terapii: badanie quasieksperymentalne
Dagmar Serkova, Jana Mareckova


2.„„ Hand hygienic disinfection of general and practical nurses - 10
Higieniczna dezynfekcja rąk wśród pielęgniarek – wiedza i jej praktyczne wykorzystanie
Klára Václavíková, Iva Marková, Michal Kopecký, Hana Ochtinská, Veronika Jeřábková


3.„„ Concerns of pregnant women and women in childbed during the pandemic - 15
Obawy kobiet ciężarnych i kobiet w okresie połogu w czasie pandemii – badanie pilotażowe
Kinga Tułacz, Barbara Wierzbicka, Marta Berghausen-Mazur


4. „Selected determinants of spirituality among nurses - 22
Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek
Alina Deluga, Beata Dobrowolska, Krzysztof Jurek, Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska


5.„„ What do we know about our professional self-government of nurses and midwives? Preliminary study - 30
Co wiemy o naszym samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych? Badanie wstępne
Gilbert Kolbe, Tomasz Kryczka
 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers


6. „„The functioning of new legal regulations on health care for pupils in the practice of an education setting nurse - 39
Funkcjonowanie nowych regulacji prawnych opieki zdrowotnej nad uczniami w praktyce pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
Agnieszka Pluta, Alicja Marzec


7. „„Advanced Nurse Practice as a panacea for healthcare in Poland - 50
Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska jako panaceum systemu ochrony zdrowia w Polsce
Katarzyna Kazakidis, Tomasz Kryczka


8. „„Nurse of a specialist team for diagnostics and treatment of syncope – a practical guide - 58
Pielęgniarka specjalistycznego zespołu diagnostyki i leczenia omdleń – praktyczny przewodnik
Ewelina Kolarczyk, Izabella Uchmanowicz, Agnieszka Młynarska, Joanna Żółtańska


9. „The beauty of continuous development of the nurse as the beauty of nursing as an art - 65
Piękno ciągłego rozwoju pielęgniarki pięknem pielęgniarstwa jako sztuki
Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita

 

III. ZALECENIA EKSPERTÓW
Experts’ guidelines

 

10. Szczepionka przeciw COVID-19 – techniczne aspekty wykonania szczepienia - 72
COVID-19 vaccine - technical aspects of vaccination
Marzena Jaciubek, Karolina Prasek

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31