Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, No. 2(75)/2021

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Effectiveness of endotracheal intubation among system nurses under simulated conditions – pilot studies - 77
Skuteczność intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych
Anna Wójcik, Paweł Więch, Barbara Ożóg, Monika Binkowska-Bury, Dariusz Bazaliński


2. „Life satisfaction among women after vaginal delivery and caesarian section according to selected socio-demographic characteristics - 82
Satysfakcja z życia kobiet po porodzie drogami natury i po cięciu cesarskim w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych
Magdalena Dziurka, Marzena Bucholc, Anna Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska


3. „„Effectiveness of selected alternative methods of airway management by the nursing staff - 89
Skuteczność wybranych metod alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przez personel pielęgniarski
Ewelina Iwanicka, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Joanna Przybek-Mita „„


4. The occurrence of ovarian cancer in the population of urban and rural women and BRCA1 and BRCA2 genes mutation testing and the general rules on the patient’s consent to treatment - 95
Występowanie raka jajnika w populacji kobiet miast i wsi, badania mutacji genów BRCA1 i BRCA2 oraz ogólne zasady zgody pacjenta na leczenie
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Wojciech Trusz, Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Anna Molińska-Kulesza, Witold Kędzia


5. „„Personal wellbeing and stress coping strategies among nurses working at the departments of anesthesiology and intensive care - 100
Satysfakcja osobista i strategie radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek pracujących na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
Lucia Dimunová, Anna Bérešová, Jarmila Kristová, Ferdinand Mohnyánszki, Jana Michalková„


6. Documenting patient’s violent behavior by medical staff of hospital emergency departments - 105
Dokumentowanie agresji przez personel medyczny szpitalnych oddziałów ratunkowych
Anna Burak, Justyna Antoniewicz, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Cierzniakowska
 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers


7. „„An outline of the problem of pelvic organ prolapse, including dietary and physical activity prophylaxis - 117
Zarys problemu wypadania narządów miednicy z uwzględnieniem profilaktyki dietetycznej i aktywności fizycznej
Magdalena Pisarska-Krawczyk, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Katarzyna Plagens-Rotman, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia


8. „„Models of care for people with dementia applied in practice - 122
Modele opieki nad pacjentami z demencją stosowane w praktyce

Andreja Ljubič, Tamara Štemberger Kolnik„„


9. Motherhood of women with uterine factor infertility - 131
Macierzyństwo kobiet z macicznym czynnikiem niepłodności

Agnieszka Bień, Agnieszka Pieczykolan, Joanna Grzesik-Gąsior, Artur Wdowiak, Marcin Czop, Grażyna Iwanowicz-Palus
 

III. ZALECENIA EKSPERTÓW
Experts’ guidelines

 

10. „„Recommendations of the Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care Nurses on pain monitoring in Intensive Care Units using a Polish version of the Behavioural Pain Scale (BPS) - 136
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w sprawie monitorowania bólu w Oddziałach Intensywnej Terapii z wykorzystaniem polskiej wersji Behawioralnej skali oceny bólu (BPS)
Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Ilona Rozalska, Aleksandra Pawlak, Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Wiesława Grabska, Małgorzata Knap, Dorota Ozga

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31