Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, No. 3(76)/2021

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Paper

 

1. Motivation of nurses for raising professional qualifications - 147
Motywy podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki
Magdalena Tańska, Aleksandra Bryndal, Sylwia Laskowska


2. Mobbing and its impact on health of nurses – a pilot study - 155
Mobbing i jego wpływ na zdrowie pielęgniarek - badanie pilotażowe
Klára Václavíková, Radka Kozáková


3. Psychiatric nurses’ experiences of patient aggression - 160
Doświadczanie zjawiska agresji przez pielęgniarki psychiatryczne
Kinga Kołodziej, Jakub Lickiewicz, Ewa Jelonek, Magdalena Mlocek, Małgorzata Murzyn, Małgorzata Dudek


4. Women’s awareness of urinary incontinence - 168
Świadomość kobiet na temat nietrzymania moczu
Katarzyna Juszczak, Tatiana Słomiana-Amjedullah, Violetta Koźlak, Violetta Cebulska


5. The level of religiosity and health behaviour of the elderly people. Pilot study - 174
Poziom religijności i zachowania zdrowotne osób starszych. Badania wstępne
Kinga Babik, Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak


6. Nurses’ views on and compliance with the guidelines of hand hygiene, including nail hygiene in a multi-profile hospital in Lesser Poland Province – the evidence for need of continuous education and training - 180
Postrzeganie i praktyka zaleceń higieny rąk, w tym paznokci, pielęgniarek na przykładzie wieloprofilowego szpitala w Małopolsce potwierdzeniem konieczności ustawicznej edukacji i szkoleń
Marta Wałaszek, Dorota Jaślan, Małgorzata Kołpa, Jadwiga Wójowska-Mach, Agnieszka Gniadek, Anna Różańska


7. Objective structured clinical examination in fundamentals of nursing and obstetric care as method of verification and assessing the degree of achievement of learning outcomes - 190
Egzamin OSCE z podstaw pielęgniarstwa i położnictwa jako metoda weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się

Lucyna Sochocka, Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Mariola Wojtal, Monika Przestrzelska, Iwona Kiersnowska, Katarzyna Szwamel

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers


8. Contexts of simulation in healthcare - 201
Konteksty symulacji w opiece zdrowotnej
Katarzyna Studnicka, Jakub Zalewski
 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case Studies

 

9. Subjective assessment of the impact of COVID-19 on life aspects of healthcare workers in the emergency internal medicine clinic – case study - 210
Subiektywna ocena wpływu COVID-19 na aspekty życia pracowników służby zdrowia w klinice medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych - studium przypadku
Mihaela Kranjčević-Ščurić, Ivica Ščurić, Bojana Filej


10. Implementation of telenursing in the Slovak Republic - 216
Wdrożenie telepielęgniarstwa na Słowacji
Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá, Zuzana Slezáková, Emília Miklovičová

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31