Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.22, No. 1(82)/2023

Contents/Spis treści

PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

 

1. Quality of life of patients with Parkinson’s disease and their families - 1
Jakość życia chorych na chorobę Parkinsona i członków ich rodzin
Radka Kozáková, Radka Bužgová


2. Assessment of patient satisfaction with nursing care with the Newcastle scale - 8
Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej za pomocą skali Newcastle
Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz, Andrzej Serwin


3. Arterial hipertension and puls wave velocity - 14
Nadciśnienie tętnicze i prędkość fali tętna
Gorazd Laznik, Matej Reisp


4. Effect of interventional follow-up phone calls on health-related quality of life in adult patients with heart failure in Saudi Arabia: a pilot study - 20
Wpływ interwencyjnych kontrolnych rozmów telefonicznych na jakość życia związaną ze stanem zdrowia dorosłych pacjentów z niewydolnością serca w Arabii Saudyjskiej: badanie pilotażowe
Dhuha Youssef Wazqar, Nojoud Usamah Abu Al-Saud


5. Comfort or discomfort for patients in palliative home care? – a pilot study - 26
Komfort czy dyskomfort u pacjentów w paliatywnej opiece domowej? – badanie pilotażowe
Karol Tomasz Czernecki, Barbara Ślusarska


6. Midline catheters – what could be done better? A retrospective evaluation of clinical registry - 35
Cewniki pośrednie – co można zrobić lepiej? Retrospektywna analiza kart obserwacji
Maciej Latos, Bartosz Sadownik, Natalia Sak-Dankosky, Orest Stach, Robert Becler, Aleksandra Barabasz, Maciej Małyszko, Mateusz Zawadka, Paweł Andruszkiewicz, Dariusz Kosson


PRACE POGLĄDOWE
Review Papers


7. Determinants of moral sensitivity of midwives and nurses – current state of knowledge - 41
Determinanty wrażliwości moralnej położnych i pielęgniarek – aktualny stan wiedzy 

Magdalena Dziurka, Beata Dobrowolska


8. Internet as a source of patient information – Patient Targeted Googling - 48
Internet jako źródło informacji o pacjentach – Patient Targeted Googling
Patrycja Zurzycka, Katarzyna Wojtas, Zofia Musiał, Grażyna Puto, Katarzyna Czyżowicz
 

PRACE KAZUISTYCZNE
Case Studies

 

9. Consequences of a lightning strike. Case report with suggested nursing interventions - 53
Następstwa porażenia piorunem. Opis przypadku z propozycją interwencji pielęgniarskich
Jolanta Sułek


10. Care for pregnant and postpartum woman with cerebral palsy - 62
Opieka nad ciężarną i położnicą z mózgowym porażeniem dziecięcym
Natalia Pilarska, Anna Szablewska

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31