Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.22, No. 3(84)/2023

Contents/Spis treści

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Maximum safety and minimum risk: midline access gained by a nurse-led Vascular Access and Infusion Team - 125
Maksymalne bezpieczeństwo i minimalne ryzyko: dostęp pośredni uzyskiwany przez pielęgniarski Zespół Dostępów Naczyniowych i Infuzji
Maciej Latos, Mateusz Zawadka, Dariusz Kosson


2. Access to information on the requirements to work as a nurse in Poland, provided to Ukrainian refugee background nurses by nursing self-government institutions. Word Wide Web Content Analysis - 132

Dostęp do informacji dla pielęgniarek uchodźczyń wojennych z Ukrainy na temat prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce udostępnianejprzez organy samorządu zawodowego. Analiza zawartości stron internetowych
Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Mariusz Jaworski, Dimitrios Theofanidis, Joanna Gotlib


3. Selected aspects of patient communication and occupational burnout among nurses working during the COVID-19 pandemic - 139
Wybrane aspekty komunikacji z pacjentem a wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w czasie pandemii COVID-19
Joanna Mazur, Alicja Kozakiewicz, Maciej Białorudzki, Zbigniew Izdebski


4. Assessment of mobility in working age stroke patients during the Covid-19 pandemic - 147
Ocena sprawności osób po udarze mózgu w wieku produkcyjnym w czasie pandemii Covid-19
Małgorzata Bosacka, Grażyna Bączyk


5. Job satisfaction of community nurses during the Covid-19 pandemic: A qualitative interview study - 156 
Zadowolenie z pracy pielęgniarek środowiskowych podczas pandemii Covid-19: jakościowe badanie z wykorzystaniem techniki wywiadu
Paulina Kalinowska, Ludmiła Marcinowicz, Bożena Dobrzycka, Sławomir Terlikowski


6. Nursing documentation of newborns with birth weight under 1500g in an Italian Neonatal Intensive Care Unit: a cross-mapping study to develop an ICNP® subset - 161
Dokumentacja pielęgniarska noworodków z masą urodzeniową poniżej 1500 g przebywających na Włoskim Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków: mapowanie krzyżowe w celu opracowania
podzbioru ICNP®
Valentina Tommasi, Barbara Bassola, Chiara Merlo, Paola Coscia, Marco Alessandrini, Giuseppe Miraglia, Samuele Sessa, Silvia Cilluffo, Maura Lusignani

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Review Papers


7. Anxiety and depression versus pain sensation in patients with gynecological cancers - 170
Lęk i depresja a odczuwanie bólu u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
Patrycja Mazurek, Anna Aftyka


8. New technologies used in the education of nurses and midwives - 181
Nowe technologie wykorzystywane w kształceniu pielęgniarek i położnych
Marta Szara, Jadwiga Wioletta Klukow


9. Experiential methods in ethical education of nursing and midwifery students - 195
Metody oparte na doświadczeniu w edukacji etycznej studentów pielęgniarstwa i położnictwa
Bogumiła Kosicka, Patrycja Ozdoba, Magdalena Dziurka, Sylwia Boczkowska, Michał Machul, Agnieszka Chrzan-Rodak, Beata Dobrowolska


10. Risk factors associated with burnout among Medical Faculty: a systematic review - 208
Czynniki ryzyka związane z wypaleniem zawodowym wśród pracowników akademickich wydziałów medycznych: systematyczny przegląd piśmiennictwa
Maryam Alvandi, Jenna Davis

 

III. PRACE KAZUISTYCZNE
Case Studies

 

11. Evidence-based nursing care of a patient treated with the Ilizarov method for lower limb length inequality - 214
Opieka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych nad pacjentem leczonym metodą Ilizarowa wskutek nierówności kończyn dolnych
Małgorzata Moskal-Szybka, Anna Moskal, Renata Dziubaszewska

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31