Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.22, No. 4(85)/2023

Contents/Spis treści

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Quality of health care and interdisciplinary collaboration from the perspective of employees and patients - 221
Jakość opieki zdrowotnej i współpraca interdyscyplinarna z perspektywy pracowników i pacjentów
Mateja Šimec, Sabina Krsnik, Karmen Erjavec


2. Spirituality and family support related family self-efficacy during physical distancing of COVID-19: A cross-sectional study among family in Indonesia - 229
Duchowość i wsparcie rodziny związane z poczuciem własnej skuteczności podczas dystansu fi zycznego w związku z COVID-19: badanie przekrojowe wśród rodzin w IndonezjiTantut Susanto, Mochamad Riko Saputra, Eka Afdi Septiyono, Rismawan Adi Yunanto, Fitrio Deviantony


3. Influence of Sociodemographic, Organizational, and Social Factors on the Engagement of Long-Term Care Employeest - 235
Wpływ czynników socjodemograficznych, organizacyjnych i społecznych na zaangażowanie pracowników opieki długoterminowej

Sabina Krsnik, Ana Ramovš, Ajda Cvelbar, Karmen Erjavec


4. Reporting the adverse events and healthcare-associated infections in relation to the work environment - 241
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych i zakażeń związanych z opieką zdrowotną w odniesieniu do środowiska pracy

Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová


5. An assessment of the quality of life in chronic heart failure patients - 246

Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą wadą serca

Katka Bobčikova, Radka Bužgova


6. Do mobile health applications supporting self-monitoring during pregnancy strengthen the sense of security, life satisfaction, and social support among pregnant women? – comparative analysis - 254
Czy mobilne aplikacje zdrowotne wspierające samokontrolę w ciąży wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, satysfakcję z życia i wsparcie społeczne wśród kobiet ciężarnych? – analiza porównawcza
Monika Ewa Walec, Barbara Janina Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki

 

II. PRACE POGLĄDOWE

Rewiew Papers

 

7. A systematic review and meta-analysis of the effect of art-based psychological distraction on school-aged children’s pain and anxiety during painful procedures - 264

Przegląd systematyczny i metaanaliza wpływu psychologicznej dystrakcji opartej na sztuce, na ból
i lęk dzieci w wieku szkolnym podczas bolesnych procedur
Sherzad Suleman, Margareta Halek, Karin Enskär, Akram Atrushi, Stefan Nilsson


8. Newborn screening program and advanced therapies as a chance for the youngest patients – based on spinal muscular atrophy (SMA) - 273
Program badań przesiewowych i nowoczesne terapie szansą dla najmłodszych pacjentów – na podstawie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)
Martyna Agnieszka Śliwińska, Anna Rakuś-Kwiatosz


9. Montessori activities for older adults in community nursing: comparative case study - 282
Zajęcia montessori dla osób starszych w pielęgniarstwie środowiskowym: porównawcze studium przypadku
Andreja Ljubič, Dejan Hozjan, Bojana Filej, Tamara Štemberger Kolnik


10. Postoperative nursing process of a pregnant patient with meningioma: a case report - 288
Proces pielęgnacji pooperacyjnej pacjentki w ciąży z oponiakiem: opis przypadku
Burcu Totur Dikmen, Nurhan Bayraktar

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31