Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.23, No. 1(86)/2024

Contents/Spis treści

I. BADANIA EMPIRYCZNE
Empirical Research


01. Top management education needs – A case study of public health system in Slovenia - 1
Potrzeby w zakresie edukacji menedżerow najwyższego szczebla – studium przypadku publicznego systemu opieki zdrowotnej w Słowenii
Gorazd Laznik


02. Most common obstacles to the quality of life of older adults in the home environment: descriptive research - 6
Najczęstsze przeszkody w jakości życia osób starszych w środowisku domowym: badania opisowe
Iris Grozde, Boris Miha Kaučič


03. Readiness to discharge patients after radical prostatectomy with the assistance of the da Vinci robot - 13
Gotowość do wypisu pacjentów po radykalnej prostatektomii w asyście robota da Vinci
Marta Katarzyna Hreńczuk, Milena Maziarz, Piotr Małkowski


04. Psychometric evaluation of the Polish version of the Questionnaire of Attitudes of Healthcare Workers towards Reporting of Clinical Adverse Events (P-RoCAES)  - 18
Ocena psychometryczna polskiej wersji Kwestionariusza postaw pracowników ochrony zdrowia wobec zgłaszania klinicznych zdarzeń niepożądanych (P-RoCAES)
Michalina Majkut, Anna Majda, Krystian Barzykowski


05. The attitudes of Polish nurses towards patients with alcohol-related problems and the subsequent impact on care delivery - 28
Postawy pielęgniarek w stosunku do pacjentów z towarzyszącym problemem alkoholowym i ich wpływ na świadczenie opieki
Beata Babiarczyk, Dorota Jonkisz, Ewelina Jaksz-Recmanik


06. Medication administration errors in the selected Czech hospitals: an observational study - 36
Błędy w podawaniu lekow w wybranych czeskich szpitalach: badanie obserwacyjne
Hana Hajduchova, Martin Červeny, Iva Brabcova, Ivana Chloubova, Radka Prokešova, Josef Maly, Martin Doseděl, Ondřej Tesař, Jiři Vlček, Valerie Tothova


07. Completed year of study moderating effect on the relation between coping strategies and self-esteem among novice nurses – cross sectional study - 41
Moderacyjny efekt ukończenia roku studiów na zależność pomiędzy strategiami radzenia sobie a samooceną początkujących pielęgniarek – badanie przekrojowe
Paulina Wiesiołek, Lena Serafin, Marzena Jaciubek, Bożena Czarkowska-Pączek


08. Teaching experiences of digital education during the pandemic – multicentre study - 47
Doświadczenia dydaktyczne edukacji cyfrowej w czasie pandemii – badanie wieloośrodkowe
Bojana Filej, Mojca Poredoš, Dragana Simin, Tamara Štemberger Kolnik, Sanja Tomić, Olja Vori, Vesna Turuk, Ann-Cathrine Bramhagen, Vedrana Vejzović


09. The perception of ageism from the perspective of different professions - 53
Postrzeganie ageizmu z perspektywy różnych zawodów
Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
 

BADANIA PRZEGLĄDOWE
Review Research


10. Midwifery support and intervention in the framework of care for women with mental disorders during the postpartum period - 58
Wsparcie i interwencja położnej w ramach opieki nad kobietą z zaburzeniami psychicznymi w okresie połogu
Drahomíra Filausová, Romana Belešová, Marie Trešlová, Martin Červený


11. The importance of knowledge of the fundamentals of proper psychosexual development in nursing practice, including aspects related to autosexual behaviour – the role of nurses in sexual education - 65
Znaczenie znajomości podstaw prawidłowości rozwoju psychoseksualnego w praktyce pielęgniarskiej z uwzględnieniem aspektów związanych z zachowaniami   autoseksualnymi – rola pielęgniarki w edukacji seksualnej
Katarzyna Monika Plagens-Rotman, Piotr Merks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Wiktor Szymajda, Witold Kędzia, Grażyna Jarząbek-Bielecka


12. Prevention of sudden unexpected postnatal collapse (SUPC) of a newborn in relation to skin-to skin-contact - 72
Zapobieganie wystąpieniu nagłej, niespodziewanej zapaści poporodowej u noworodka (SUPC) w odniesieniu do kontaktu „skora do skory”
Alena Machová, Milena Mágrová, Milan Hanzl, Eliška Nováková, Martin Červený
 

PRACE KAZUISTYCZNE
Case Studies


13. Nursing care of a patient after a craniofacial area microsurgical transplant in a teenage boy - 78
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po wykonanym zabiegu operacyjnym przeszczepu mikrochirurgicznego w obrębie twarzoczaszki u nastoletniego chłopca
Zuzanna Roman, Małgorzata Barbara Roman, Malwina Pułym-Ejsmont

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31